Schönhofen | © Schönhofen

Schönhofen-Oberried

vom 03.08. bis 04.08.2016

03.08.2016

Tourenleiter: Able Ludwig, Able Matthias
Teilnehmer: 5

Tourenleiter: Able Ludwig, Able Matthias
Teilnehmer: 3